Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

ยางปิงปอง DHS @ ปิงปองอินเตอร์ วิภาวดี

DHS ''PF4 40+''
DHS ''PF4 40+''
ราคาโปรโมชั่น ลดเหลือ แผ่นละ 350.-
DHS  '' HURRICANE 3 ''
DHS '' HURRICANE 3 ''
ราคาโปรโมชั่น ลดเหลือ แผ่นละ 500.-
DHS HURRICANE 3 NEO
DHS HURRICANE 3 NEO
ราคาโปรโมชั่น ลดเหลือ แผ่นละ 600.-
DHS HURRICANE 3 NEO PROVINCIAL ฟองน้ำสีส้ม
DHS HURRICANE 3 NEO PROVINCIAL ฟองน้ำสีส้ม
ราคาพิเศษ ลดเหลือ แผ่นละ 1,700.-
DHS HURRICANE 3 NEO PROVINCIAL ฟองน้ำน้ำเงิน
DHS HURRICANE 3 NEO PROVINCIAL ฟองน้ำน้ำเงิน
ราคาพิเศษ ลดเหลือ แผ่นละ 1,900.-
DHS HURRICANE 3 NEO NATIONAL ฟองน้ำสีส้ม
DHS HURRICANE 3 NEO NATIONAL ฟองน้ำสีส้ม
ราคาพิเศษ ลดเหลือ แผ่นละ 2,700.-
DHS HURRICANE 3 NEO NATIONAL  ฟองน้ำสีน้ำเงิน
DHS HURRICANE 3 NEO NATIONAL ฟองน้ำสีน้ำเงิน
ราคาพิเศษ ลดเหลือ แผ่นละ 3,000.-
DHS HURRICANE 3 NATIONAL  ฟองน้ำสีส้ม
DHS HURRICANE 3 NATIONAL ฟองน้ำสีส้ม
ราคาพิเศษ ลดเหลือ แผ่นละ 2,400.-
DHS HURRICANE 3 NATIONAL ฟองน้ำสีน้ำเงิน
DHS HURRICANE 3 NATIONAL ฟองน้ำสีน้ำเงิน
ราคาพิเศษ ลดเหลือ แผ่นละ 2,600.-
DHS HURRICANE 3-50 40+
DHS HURRICANE 3-50 40+
ราคาพิเศษ ลดเหลือ แผ่นละ 1,200.-
DHS HURRICANE 3 40+ PROVINCIAL
DHS HURRICANE 3 40+ PROVINCIAL
ราคาพิเศษ ลดเหลือ แผ่นละ 1,900.-
DHS HURRICANE 8  40+
DHS HURRICANE 8 40+
ราคาพิเศษ ลดเหลือ แผ่นละ 1,150.-
DHS SKYLINE 3-60 40+
DHS SKYLINE 3-60 40+
ราคาพิเศษ ลดเหลือ แผ่นละ 1,250.-
DHS TINARC 5
DHS TINARC 5
ราคาพิเศษ ลดเหลือ แผ่นละ 1,250.-
DHS '' GOLD ARC 5 ''
DHS '' GOLD ARC 5 ''
ราคาพิเศษ ลดเหลือ แผ่นละ 850.-
DHS '' GOLD ARC 8 ''
DHS '' GOLD ARC 8 ''
ราคาพิเศษ ลดเหลือ แผ่นละ 1,150.-