Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

บทที่ 4 ฝึกเบสิคการตีลูกในโต๊ะ และ นอกโต๊ะ

วิธีตีลูกปิงปองที่เด้งอยู่ในโต๊ะ วิธีตีลูกปิงปองที่เด้งอยู่ในโต๊ะ
เบสิคที่ต้องฝึกเพื่อตีลูกปิงปองที่เด้งอยู่ในโต๊ะกลับไป มีอะไรบ้าง?
วิธีตีลูกปิงปองที่ลูกปิงปองเด้งออกมานอกโต๊ะ วิธีตีลูกปิงปองที่ลูกปิงปองเด้งออกมานอกโต๊ะ
มีเบสิคที่จะต้องฝึกตีเมื่อลูกออกมานอกโต๊ะอะไรบ้าง?
บทสรุปการตีลูกในโต๊ะและนอกโต๊ะ บทสรุปการตีลูกในโต๊ะและนอกโต๊ะ
เล่นปิงปองอย่าคิดมาก