Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

ยางปิงปอง 729 @ ปิงปองอินเตอร์ วิภาวดี

FRIENDSHIP '' CROSS ''
FRIENDSHIP '' CROSS ''
>>> โปรโมชั่น แผ่นละ 300 บาท <<< Speed:10 Spin:10 Control:9
FRIENDSHIP ''729 SUPER FX''
FRIENDSHIP ''729 SUPER FX''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 400 บาท <<< Speed:9 Spin:10 Control:11
FRIENDSHIP ''TRANSCEND''
FRIENDSHIP ''TRANSCEND''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 450 บาท <<< Speed:11 Spin:11 Control:11
FRIENDSHIP ''SKYWING''
FRIENDSHIP ''SKYWING''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 500 บาท <<< Speed:10 Spin:11 Control:12