Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

โต๊ะปิงปอง/เสาพร้อมตาข่าย @ ปิงปองอินเตอร์ วิภาวดี

WAGA ''WAGA 25 DX '' หนา 25 มม.ผลิตในประเทศ
WAGA ''WAGA 25 DX '' หนา 25 มม.ผลิตในประเทศ
โปรโมชั่น ตัวละ 11,900.- แถมเสาพร้อมตาข่ายจำนวน 1 ชุด ฟรี
BUTTERFLY '' Playback Rollaway INDOOR '' นำเข้า
BUTTERFLY '' Playback Rollaway INDOOR '' นำเข้า
โปรโมชั่นลดเหลือ ตัวละ 13,900.- แถมเสาพร้อมตาข่ายจำนวน 1 ชุด ฟรี
BUTTERFLY '' Playback Rollaway OUTDOOR  '' นำเข้า
BUTTERFLY '' Playback Rollaway OUTDOOR '' นำเข้า
ราคาพิเศษ ตัวละ 23,900.- แถมเสาพร้อมตาข่ายจำนวน 1 ชุด ฟรี
BUTTERFLY  '' Space Saver 22 ITTF Approved '' นำเข้า
BUTTERFLY '' Space Saver 22 ITTF Approved '' นำเข้า
โปรโมชั่น ลดเหลือ ตัวละ 25,900.- แถมเสาพร้อมตาข่ายจำนวน 1 ชุด ฟรี
BUTTERFLY '' Professional DT3  ITTF 25 มม.'' นำเข้า
BUTTERFLY '' Professional DT3 ITTF 25 มม.'' นำเข้า
โปรโมชั่น ลดเหลือตัวละ 39,900.- แถมเสาพร้อมตาข่าย 1 ชุดฟรี
BUTTERFLY  '' Centerfold 25 ITTF Approved '' นำเข้า
BUTTERFLY '' Centerfold 25 ITTF Approved '' นำเข้า
ราคาพิเศษ ตัวละ 45,900.- แถมเสาพร้อมตาข่ายจำนวน 1 ชุด ฟรี
DONIC Net & post set ''STRESS''
DONIC Net & post set ''STRESS''
ราคาพิเศษ ชุดละ 1,850.- แบบหมุน รับรองมาตรฐานจาก ITTF
DONIC Net & post set ''CLIP''
DONIC Net & post set ''CLIP''
ราคาพิเศษ ชุดละ 1,450.- แบบหนีบ รับรองมาตรฐานจาก ITTF
Page :  1 2
[ next>> ]  [ Last ]