Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

ไม้เปล่า YASAKA @ปิงปองอินเตอร์ วิภาวดี

YASAKA '' MALIN CARBON ''
YASAKA '' MALIN CARBON ''
ราคาพิเศษ อันละ 1,850 บาท >>> SPEED: 10 CONTROL: 9-
YASAKA '' MAX CARBON 3D ''
YASAKA '' MAX CARBON 3D ''
ราคาพิเศษ อันละ 2,250 บาท >>> SPEED:11 CONTROL:8+