Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

DONIC ''DESTO F3 BIG SLAM''

 

 

Control 7+
Speed 8+
Spin 10+
Hardness: Soft
Surface: Spin-Elast.


Art.No.: 000220
               
 
 

 

 ยางปิงปอง DONIC รุ่น DESTO F3 BIG SLAM

ราคาโปรโมชั่นแผ่นละ 990 บาท

 

กาวเพิ่มความเร็ว Speed Glue คือ อดีต

 

ปัจจุบันต้อง DESTO F3 

ยางปิงปองประเภทฟองน้ำนิ่ม ที่ให้เสียงที่ดังกังวาลที่สุดเมื่อสัมผัสถูกลูกปิงปอง 

ยางรุ่นยอดนิยมที่สุดในตระกูลยางฟองน้ำนิ่ม  พิเศษสุดสำหรับการควบคุมลูกที่ทำได้ง่ายยิ่งขึ้น  เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ต้องการการควบคุม เน้นการคอนโทรลการเล่น การบุกที่เน้นความหมุน  การบล๊อกที่เน้นความแน่นอน  รวมถึงเสียงที่ดังมากที่สุดในบรรดายางนิ่มๆ ทั่วไป 

ALL DONIC RUBBERS
TEST (15) DONIC ''BLUESTORM Z3'' (1264) DONIC ''BLUESTORM Z2'' (824)
DONIC ''BLUESTORM Z1'' (1275) DONIC ''BLUES T1'' (1751) DONIC ''DESTO F4'' (1588)
DONIC ''QUATTRO SOFT'' (1362) DONIC ''QUATTRO'' (1199) DONIC ''VARIO BIG SLAM'' (1029)
DONIC ''BLUE FIRE JP03'' (869) DONIC ''BLUE FIRE JP02'' (835) DONIC ''BLUE FIRE JP01'' (779)
DONIC ''BLUE FIRE JP01 TURBO'' (897) DONIC ''BLUE FIRE BIG SLAM'' (1004) DONIC ''BLUE FIRE M3'' (1477)
DONIC ''BLUE FIRE M2'' (1194) DONIC ''BLUE FIRE M1'' (1226) DONIC ''BLUE FIRE M1 TURBO'' (1518)
DONIC ''ACUDA BLUE P3'' (1052) DONIC ''ACUDA BLUE P2'' (994) DONIC ''ACUDA BLUE P1'' (784)
DONIC ''ACUDA BLUE P1 TURBO'' (988) DONIC ''ACUDA S1'' (843) DONIC ''ACUDA S1 TURBO'' (832)
DONIC ''COPPA X3'' (823) DONIC ''COPPA X2'' (674) DONIC ''COPPA X1 GOLD'' (702)
DONIC ''COPPA X1 TURBO'' (821) DONIC ''SONEX JP GOLD'' (768) DONIC ''BARACUDA BIG SLAM'' (1828)