Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

BUTTERFLY 3 STAR G40+

 

ลูกปิงปอง BUTTERFLY รุ่น 3 STAR G40+ Plastic Balls 

ราคาพิเศษ กล่องละ  990 บาท ( 12 ลูก )

ลูกปิงปองมาตรฐาน 3 ดาว ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ  ผลิตจากประเทศเยอรมัน ใช้ในการแข่งขันระดับโลกหลายรายการ

All Balls
SANWEI 3 STAR 40+ PRO (136) TUTTLE 1 STAR 40+ (131) KINGNIK 3 STAR 40+ (141)
YASAKA 3 STAR SLB 40+ (259) BUTTERFLY 3 STAR A40+ (402) BUTTERFLY 3 STAR A40+ (254)
BUTTERFLY 3 STAR A40+ (349) YINHE 1 STAR 40+ (ฝึกซ้อม ) (797) YINHE 3 STAR 40+ (792)
SANWEI 3 STAR 40+ (1712) SANWEI 1 STAR 40+ ( ฝึกซ้อม ) (685) YINHE 1 STAR 40+ ( ฝึกซ้อม ) (596)
KINGNIK 2 ดาว 40+ ( ฝึกซ้อม ) (485) YINHE 3 Star S40+ (1618) ROBO BALLS เซลลูลอยด์ (ฝึกซ้อม ) (455)
729 FRIENDSHIP 1 Star 40+ (337) 729 FRIENDSHIP 1 Star 40+ (ฝึกซ้อม) (644) BUTTERFLY EASY BALL 40+ (ฝึกซ้อม) (1080)
BUTTERFLY MASTER G40+ (ฝึกซ้อม) (766) BUTTERFLY EASY BALL 40+ (ฝึกซ้อม) (722) DONIC COACH P40+ (ฝึกซ้อม) (914)
DONIC COACH P40+ (ฝึกซ้อม) (797) DHS 3 Star 40+ (1648) PALIO 3 Star 40+ (933)
729 FRIENDSHIP 3 Star 40+ (726) BUTTERFLY 3 STAR G40+ (1287) DONIC 3 STAR P40+ (1351)