Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

หลักการฝีกซ้อมเบื้องต้น

 

  การฝึกซ้อม คือ การพัฒนาการเล่นกีฬาอย่างยั่งยืน

 

การฝึกปิงปองนั้น  ต้องฝึกแบบค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป  อย่าพยายามเรียนลัดด้วยการฝีกข้ามขั้นตอน   เพราะการจะพัฒนาให้ขึ้นไปอยู่ในระดับสูงให้ได้นั้น  พื้นฐานหรือทักษะการเล่นลูกต่างๆ จะต้องแน่นและชำนาญเสียก่อน  หากพื้นฐานไม่ดี ย่อมส่งผลถึงการฝึกในระดับที่สูงขึ้นได้  เปรียบเสมือนกับการสร้างบ้าน วิศวกรต้องเริ่มสร้างที่ฐานรากให้มั่นคงแข็งแรงเสียก่อน  เมื่อฐานรากแข็งแรงแล้วจะต่อเติมด้านบนก็ย่อมจะทำได้ และที่สำคัญบ้านหลังนั้นจะแข็งแรงไม่พังลงมาโดยง่าย  ก็เพราะฐานของบ้านแข็งแรงนั้นเอง


หลักการฝึกซ้อม

 

ฝึก : จากง่าย ไปหายาก

 

ฝึก : จากช้า ไปหาเร็ว

ฝึก : ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก  จนเกิดเป็นความชำนาญ

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

ประสิทธิภาพในการเล่นปิงปอง (6921) ตาราง 9 ช่อง บนโต๊ะปิงปอง (8447) เทคนิคการจับไม้ปิงปอง (13189)
ฝึกสมรรถภาพร่างกาย (4713) ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง (3633) แนะนำเทคนิคการฝึกเสริฟ (16188)
ฝึกสายตา ฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจ (6960) ฝึกเบสิค กับ การฝึกเกมส์การแข่งขัน (4681) ความสูงในการตีลูกปิงปองข้ามเน็ต (5189)
ตำแหน่งบนไม้ปิงปองสำคัญไฉน (8627) ลักษณะการสัมผัสของหน้าไม้กับลูกปิงปอง (5973) ทิศทางการตีลูกปิงปอง (7383)
แผนภาพการฝึกปิงปองทุกระดับ (17226) 8 เบสิคพื้นฐานที่ต้องทำให้ได้ (9968) การฝึกปิงปองระดับแข่งขัน (23483)
สิ่งที่ต้องจดจำในการฝึก (5985) แบบฝึกการยืดกล้ามเนื้อ (43886) ความหมุนของลูกปิงปองมีกี่แบบ (15356)
จังหวะการกระดอนของลูกปิงปอง (7490) ตำแหน่งต่างๆ บนลูกปิงปอง (9109) ท่าการเตรียมพร้อม (18988)
มีสิ่งใดบ้างที่ต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ (11826) วิธีการจับไม้ปิงปอง (127840)