Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

มีสิ่งใดบ้างที่ต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ

 

 

การฝึกการเล่นปิงปองนั้น  มีสิงที่เป็นหัวใจของการฝึกซ้อมเพื่อให้การเล่นเกิดประสิทธิภาพ และสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้ ดังต่อไปนี้


1. ความหมุน     2. ความเร็ว     3. ความแน่นอน     4. ความต่อเนื่อง


 
คำอธิบายเพิ่มเติม

1.  ความหมุน   คือ การฝึกตีลูกปิงปองให้เกินความหมุนแบบต่างๆ ซึ่งจะต้องฝึกฝนและเรียนรู้ความหมุนที่มีอยู่ทั้งหมดให้ครบถ้วน  โดยฝึกตีให้ได้ทั้งความหมุนที่มากที่สุด จนถึงสามารถฝึกตีลูกให้หมุนน้อยๆ ก็ได้ด้วย


2.  ความเร็ว   คือ การฝึกตีลูกปิงปองให้เคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วสูง และ การฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกายที่รวดเร็ว รวมถึงการฝึกการคิดและการตัดสินใจที่ต้องรวดเร็วอีกด้วย


3. ความแน่นอน  คือ การฝึกตีลูกปิงปองไปยังตำแหน่งต่างๆ บนโต๊ะของผู้ต่อสู้ได้ทุกจุดและแม่นยำ


4. ความต่อเนื่อง  คือ  การฝึกตีลูกปิงปองกลับไปให้ได้อย่างต่อเนื่อง  ไม่ว่าคู่ต่อสู้จะตีมารูปแบบใดเราจะต้องตีลูกปิงปองกลับไปให้ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

ประสิทธิภาพในการเล่นปิงปอง (7645) ตาราง 9 ช่อง บนโต๊ะปิงปอง (9335) เทคนิคการจับไม้ปิงปอง (14460)
ฝึกสมรรถภาพร่างกาย (5053) ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง (3909) แนะนำเทคนิคการฝึกเสริฟ (18510)
ฝึกสายตา ฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจ (7800) ฝึกเบสิค กับ การฝึกเกมส์การแข่งขัน (5215) ความสูงในการตีลูกปิงปองข้ามเน็ต (5696)
ตำแหน่งบนไม้ปิงปองสำคัญไฉน (9853) ลักษณะการสัมผัสของหน้าไม้กับลูกปิงปอง (6539) ทิศทางการตีลูกปิงปอง (8200)
แผนภาพการฝึกปิงปองทุกระดับ (19144) 8 เบสิคพื้นฐานที่ต้องทำให้ได้ (12424) การฝึกปิงปองระดับแข่งขัน (27792)
สิ่งที่ต้องจดจำในการฝึก (6503) แบบฝึกการยืดกล้ามเนื้อ (50885) ความหมุนของลูกปิงปองมีกี่แบบ (19259)
จังหวะการกระดอนของลูกปิงปอง (8579) ตำแหน่งต่างๆ บนลูกปิงปอง (9703) ท่าการเตรียมพร้อม (22913)
วิธีการจับไม้ปิงปอง (166023) หลักการฝีกซ้อมเบื้องต้น (19964)