Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

แผนภาพการฝึกปิงปองทุกระดับ

กีฬาปิงปองมีขั้นตอนการฝึกซ้อมตั้งแต่เริ่มเล่นจนถึงฝึกเข้าสู่ระดับแข่งขัน มีขั้นตอนที่ต้องฝึกในแต่ละระดับ อย่างไรบ้าง ?

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

ประสิทธิภาพในการเล่นปิงปอง (6865) ตาราง 9 ช่อง บนโต๊ะปิงปอง (8383) เทคนิคการจับไม้ปิงปอง (13133)
ฝึกสมรรถภาพร่างกาย (4674) ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง (3599) แนะนำเทคนิคการฝึกเสริฟ (16104)
ฝึกสายตา ฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจ (6917) ฝึกเบสิค กับ การฝึกเกมส์การแข่งขัน (4651) ความสูงในการตีลูกปิงปองข้ามเน็ต (5152)
ตำแหน่งบนไม้ปิงปองสำคัญไฉน (8561) ลักษณะการสัมผัสของหน้าไม้กับลูกปิงปอง (5928) ทิศทางการตีลูกปิงปอง (7324)
8 เบสิคพื้นฐานที่ต้องทำให้ได้ (9913) การฝึกปิงปองระดับแข่งขัน (23228) สิ่งที่ต้องจดจำในการฝึก (5934)
แบบฝึกการยืดกล้ามเนื้อ (43365) ความหมุนของลูกปิงปองมีกี่แบบ (15159) จังหวะการกระดอนของลูกปิงปอง (7426)
ตำแหน่งต่างๆ บนลูกปิงปอง (9076) ท่าการเตรียมพร้อม (18781) มีสิ่งใดบ้างที่ต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ (11773)
วิธีการจับไม้ปิงปอง (126403) หลักการฝีกซ้อมเบื้องต้น (18516)