Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

แผนภาพการฝึกปิงปองทุกระดับ

กีฬาปิงปองมีขั้นตอนการฝึกซ้อมตั้งแต่เริ่มเล่นจนถึงฝึกเข้าสู่ระดับแข่งขัน มีขั้นตอนที่ต้องฝึกในแต่ละระดับ อย่างไรบ้าง ?

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

ประสิทธิภาพในการเล่นปิงปอง (7502) ตาราง 9 ช่อง บนโต๊ะปิงปอง (9162) เทคนิคการจับไม้ปิงปอง (14250)
ฝึกสมรรถภาพร่างกาย (4961) ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง (3877) แนะนำเทคนิคการฝึกเสริฟ (17884)
ฝึกสายตา ฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจ (7622) ฝึกเบสิค กับ การฝึกเกมส์การแข่งขัน (5141) ความสูงในการตีลูกปิงปองข้ามเน็ต (5606)
ตำแหน่งบนไม้ปิงปองสำคัญไฉน (9581) ลักษณะการสัมผัสของหน้าไม้กับลูกปิงปอง (6454) ทิศทางการตีลูกปิงปอง (8065)
8 เบสิคพื้นฐานที่ต้องทำให้ได้ (11969) การฝึกปิงปองระดับแข่งขัน (27024) สิ่งที่ต้องจดจำในการฝึก (6376)
แบบฝึกการยืดกล้ามเนื้อ (49850) ความหมุนของลูกปิงปองมีกี่แบบ (18400) จังหวะการกระดอนของลูกปิงปอง (8226)
ตำแหน่งต่างๆ บนลูกปิงปอง (9609) ท่าการเตรียมพร้อม (22130) มีสิ่งใดบ้างที่ต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ (12312)
วิธีการจับไม้ปิงปอง (158206) หลักการฝีกซ้อมเบื้องต้น (19756)