Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

แผนภาพการฝึกปิงปองทุกระดับ

กีฬาปิงปองมีขั้นตอนการฝึกซ้อมตั้งแต่เริ่มเล่นจนถึงฝึกเข้าสู่ระดับแข่งขัน มีขั้นตอนที่ต้องฝึกในแต่ละระดับ อย่างไรบ้าง ?

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

ประสิทธิภาพในการเล่นปิงปอง (6921) ตาราง 9 ช่อง บนโต๊ะปิงปอง (8447) เทคนิคการจับไม้ปิงปอง (13189)
ฝึกสมรรถภาพร่างกาย (4713) ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง (3633) แนะนำเทคนิคการฝึกเสริฟ (16188)
ฝึกสายตา ฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจ (6960) ฝึกเบสิค กับ การฝึกเกมส์การแข่งขัน (4681) ความสูงในการตีลูกปิงปองข้ามเน็ต (5189)
ตำแหน่งบนไม้ปิงปองสำคัญไฉน (8627) ลักษณะการสัมผัสของหน้าไม้กับลูกปิงปอง (5973) ทิศทางการตีลูกปิงปอง (7383)
8 เบสิคพื้นฐานที่ต้องทำให้ได้ (9968) การฝึกปิงปองระดับแข่งขัน (23483) สิ่งที่ต้องจดจำในการฝึก (5985)
แบบฝึกการยืดกล้ามเนื้อ (43886) ความหมุนของลูกปิงปองมีกี่แบบ (15356) จังหวะการกระดอนของลูกปิงปอง (7490)
ตำแหน่งต่างๆ บนลูกปิงปอง (9109) ท่าการเตรียมพร้อม (18988) มีสิ่งใดบ้างที่ต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ (11826)
วิธีการจับไม้ปิงปอง (127840) หลักการฝีกซ้อมเบื้องต้น (18607)