Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

แผนภาพการฝึกปิงปองทุกระดับ

กีฬาปิงปองมีขั้นตอนการฝึกซ้อมตั้งแต่เริ่มเล่นจนถึงฝึกเข้าสู่ระดับแข่งขัน มีขั้นตอนที่ต้องฝึกในแต่ละระดับ อย่างไรบ้าง ?

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

ประสิทธิภาพในการเล่นปิงปอง (7590) ตาราง 9 ช่อง บนโต๊ะปิงปอง (9259) เทคนิคการจับไม้ปิงปอง (14377)
ฝึกสมรรถภาพร่างกาย (5024) ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง (3899) แนะนำเทคนิคการฝึกเสริฟ (18295)
ฝึกสายตา ฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจ (7719) ฝึกเบสิค กับ การฝึกเกมส์การแข่งขัน (5192) ความสูงในการตีลูกปิงปองข้ามเน็ต (5657)
ตำแหน่งบนไม้ปิงปองสำคัญไฉน (9731) ลักษณะการสัมผัสของหน้าไม้กับลูกปิงปอง (6520) ทิศทางการตีลูกปิงปอง (8151)
8 เบสิคพื้นฐานที่ต้องทำให้ได้ (12338) การฝึกปิงปองระดับแข่งขัน (27574) สิ่งที่ต้องจดจำในการฝึก (6450)
แบบฝึกการยืดกล้ามเนื้อ (50631) ความหมุนของลูกปิงปองมีกี่แบบ (18861) จังหวะการกระดอนของลูกปิงปอง (8355)
ตำแหน่งต่างๆ บนลูกปิงปอง (9655) ท่าการเตรียมพร้อม (22593) มีสิ่งใดบ้างที่ต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ (12359)
วิธีการจับไม้ปิงปอง (163232) หลักการฝีกซ้อมเบื้องต้น (19897)