Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

แผนภาพการฝึกปิงปองทุกระดับ

กีฬาปิงปองมีขั้นตอนการฝึกซ้อมตั้งแต่เริ่มเล่นจนถึงฝึกเข้าสู่ระดับแข่งขัน มีขั้นตอนที่ต้องฝึกในแต่ละระดับ อย่างไรบ้าง ?

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

ประสิทธิภาพในการเล่นปิงปอง (7920) ตาราง 9 ช่อง บนโต๊ะปิงปอง (9645) เทคนิคการจับไม้ปิงปอง (14911)
ฝึกสมรรถภาพร่างกาย (5179) ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง (3991) แนะนำเทคนิคการฝึกเสริฟ (19137)
ฝึกสายตา ฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจ (8113) ฝึกเบสิค กับ การฝึกเกมส์การแข่งขัน (5384) ความสูงในการตีลูกปิงปองข้ามเน็ต (5908)
ตำแหน่งบนไม้ปิงปองสำคัญไฉน (11898) ลักษณะการสัมผัสของหน้าไม้กับลูกปิงปอง (6759) ทิศทางการตีลูกปิงปอง (8418)
8 เบสิคพื้นฐานที่ต้องทำให้ได้ (12927) การฝึกปิงปองระดับแข่งขัน (28525) สิ่งที่ต้องจดจำในการฝึก (6689)
แบบฝึกการยืดกล้ามเนื้อ (52609) ความหมุนของลูกปิงปองมีกี่แบบ (20383) จังหวะการกระดอนของลูกปิงปอง (9069)
ตำแหน่งต่างๆ บนลูกปิงปอง (9914) ท่าการเตรียมพร้อม (24202) มีสิ่งใดบ้างที่ต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ (12631)
วิธีการจับไม้ปิงปอง (177540) หลักการฝีกซ้อมเบื้องต้น (20586)