Bookmark and Share Add to Favorites  
เมนูหลัก


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

แผนภาพการฝึกปิงปองทุกระดับ

กีฬาปิงปองมีขั้นตอนการฝึกซ้อมตั้งแต่เริ่มเล่นจนถึงฝึกเข้าสู่ระดับแข่งขัน มีขั้นตอนที่ต้องฝึกในแต่ละระดับ อย่างไรบ้าง ?

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

ประสิทธิภาพในการเล่นปิงปอง (6725) ตาราง 9 ช่อง บนโต๊ะปิงปอง (8209) เทคนิคการจับไม้ปิงปอง (12911)
ฝึกสมรรถภาพร่างกาย (4583) ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง (3514) แนะนำเทคนิคการฝึกเสริฟ (15765)
ฝึกสายตา ฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจ (6751) ฝึกเบสิค กับ การฝึกเกมส์การแข่งขัน (4548) ความสูงในการตีลูกปิงปองข้ามเน็ต (5040)
ตำแหน่งบนไม้ปิงปองสำคัญไฉน (8369) ลักษณะการสัมผัสของหน้าไม้กับลูกปิงปอง (5797) ทิศทางการตีลูกปิงปอง (7196)
8 เบสิคพื้นฐานที่ต้องทำให้ได้ (9781) การฝึกปิงปองระดับแข่งขัน (22829) สิ่งที่ต้องจดจำในการฝึก (5810)
แบบฝึกการยืดกล้ามเนื้อ (42063) ความหมุนของลูกปิงปองมีกี่แบบ (14766) จังหวะการกระดอนของลูกปิงปอง (7279)
ตำแหน่งต่างๆ บนลูกปิงปอง (8945) ท่าการเตรียมพร้อม (18363) มีสิ่งใดบ้างที่ต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ (11661)
วิธีการจับไม้ปิงปอง (124186) หลักการฝีกซ้อมเบื้องต้น (18191)