Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

แผนภาพการฝึกปิงปองทุกระดับ

กีฬาปิงปองมีขั้นตอนการฝึกซ้อมตั้งแต่เริ่มเล่นจนถึงฝึกเข้าสู่ระดับแข่งขัน มีขั้นตอนที่ต้องฝึกในแต่ละระดับ อย่างไรบ้าง ?

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

ประสิทธิภาพในการเล่นปิงปอง (7745) ตาราง 9 ช่อง บนโต๊ะปิงปอง (9442) เทคนิคการจับไม้ปิงปอง (14646)
ฝึกสมรรถภาพร่างกาย (5096) ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง (3934) แนะนำเทคนิคการฝึกเสริฟ (18693)
ฝึกสายตา ฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจ (7909) ฝึกเบสิค กับ การฝึกเกมส์การแข่งขัน (5267) ความสูงในการตีลูกปิงปองข้ามเน็ต (5774)
ตำแหน่งบนไม้ปิงปองสำคัญไฉน (11043) ลักษณะการสัมผัสของหน้าไม้กับลูกปิงปอง (6613) ทิศทางการตีลูกปิงปอง (8284)
8 เบสิคพื้นฐานที่ต้องทำให้ได้ (12598) การฝึกปิงปองระดับแข่งขัน (28164) สิ่งที่ต้องจดจำในการฝึก (6577)
แบบฝึกการยืดกล้ามเนื้อ (51447) ความหมุนของลูกปิงปองมีกี่แบบ (19736) จังหวะการกระดอนของลูกปิงปอง (8723)
ตำแหน่งต่างๆ บนลูกปิงปอง (9778) ท่าการเตรียมพร้อม (23315) มีสิ่งใดบ้างที่ต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ (12472)
วิธีการจับไม้ปิงปอง (170001) หลักการฝีกซ้อมเบื้องต้น (20141)