Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

แผนภาพการฝึกปิงปองทุกระดับ

กีฬาปิงปองมีขั้นตอนการฝึกซ้อมตั้งแต่เริ่มเล่นจนถึงฝึกเข้าสู่ระดับแข่งขัน มีขั้นตอนที่ต้องฝึกในแต่ละระดับ อย่างไรบ้าง ?

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

ประสิทธิภาพในการเล่นปิงปอง (7013) ตาราง 9 ช่อง บนโต๊ะปิงปอง (8549) เทคนิคการจับไม้ปิงปอง (13338)
ฝึกสมรรถภาพร่างกาย (4748) ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง (3663) แนะนำเทคนิคการฝึกเสริฟ (16431)
ฝึกสายตา ฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจ (7045) ฝึกเบสิค กับ การฝึกเกมส์การแข่งขัน (4737) ความสูงในการตีลูกปิงปองข้ามเน็ต (5251)
ตำแหน่งบนไม้ปิงปองสำคัญไฉน (8773) ลักษณะการสัมผัสของหน้าไม้กับลูกปิงปอง (6052) ทิศทางการตีลูกปิงปอง (7469)
8 เบสิคพื้นฐานที่ต้องทำให้ได้ (10174) การฝึกปิงปองระดับแข่งขัน (24016) สิ่งที่ต้องจดจำในการฝึก (6041)
แบบฝึกการยืดกล้ามเนื้อ (44844) ความหมุนของลูกปิงปองมีกี่แบบ (15721) จังหวะการกระดอนของลูกปิงปอง (7579)
ตำแหน่งต่างๆ บนลูกปิงปอง (9183) ท่าการเตรียมพร้อม (19326) มีสิ่งใดบ้างที่ต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ (11908)
วิธีการจับไม้ปิงปอง (132196) หลักการฝีกซ้อมเบื้องต้น (18780)