Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

แผนภาพการฝึกปิงปองทุกระดับ

กีฬาปิงปองมีขั้นตอนการฝึกซ้อมตั้งแต่เริ่มเล่นจนถึงฝึกเข้าสู่ระดับแข่งขัน มีขั้นตอนที่ต้องฝึกในแต่ละระดับ อย่างไรบ้าง ?

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

ประสิทธิภาพในการเล่นปิงปอง (7811) ตาราง 9 ช่อง บนโต๊ะปิงปอง (9514) เทคนิคการจับไม้ปิงปอง (14734)
ฝึกสมรรถภาพร่างกาย (5126) ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง (3956) แนะนำเทคนิคการฝึกเสริฟ (18844)
ฝึกสายตา ฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจ (7992) ฝึกเบสิค กับ การฝึกเกมส์การแข่งขัน (5302) ความสูงในการตีลูกปิงปองข้ามเน็ต (5829)
ตำแหน่งบนไม้ปิงปองสำคัญไฉน (11538) ลักษณะการสัมผัสของหน้าไม้กับลูกปิงปอง (6653) ทิศทางการตีลูกปิงปอง (8336)
8 เบสิคพื้นฐานที่ต้องทำให้ได้ (12717) การฝึกปิงปองระดับแข่งขัน (28297) สิ่งที่ต้องจดจำในการฝึก (6615)
แบบฝึกการยืดกล้ามเนื้อ (51775) ความหมุนของลูกปิงปองมีกี่แบบ (19972) จังหวะการกระดอนของลูกปิงปอง (8804)
ตำแหน่งต่างๆ บนลูกปิงปอง (9838) ท่าการเตรียมพร้อม (23633) มีสิ่งใดบ้างที่ต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ (12536)
วิธีการจับไม้ปิงปอง (172597) หลักการฝีกซ้อมเบื้องต้น (20310)