Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

สั่งซื้อสินค้า

วิธีการสั่งซื้อ มี  2 ช่องทางดังนี้

1.สั่งซื้อทาง LINE Application

  

 

2. สั่งซื้อทางโทรศัพท์มือถือ คุณดา   090-9843535

 

 

 

 วิธีการชำระเงิน

1.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร